Auto Tự Động làm nhiệm vụ Môn Phái Từ 1x-> 9x dành cho Game VOLAM.G4VN.NET
A)uto Tự Động làm nhiệm vụ Môn Phái Trong Cac Phai dành cho Game Volam,g4vn.net
[Hướng Dẫn] :
\+ Sử Dụng Đoạn Mã Script Dưới Đây để Gián vào RunScrip
\+ Sử Dụng Kèm Cùng VLauto or VuLanPro
\+ Nguồn Cửa Sổ Tin Học sLink Đính Kèm
Update Script Làm NV Thiếu Lâm Sử Dụng Cho Phiên Bản moi
Download
• Script : Autotudong.list
• Runscript : RunScript.list
Chú Ý : Phải Tải Hết Các file Trên Kia Về Mới Sử Dụng Được , Rất Dể Dàng Sử Dụng
Chúc Các Bạn Thành Công...