Auto tự động mua máu, mana và tự động làm nhiệm vụ Dã Tẩu dành cho VOLAM.G4VN.NET
Tự động mua máu , mana tự động luyện công và làm nv dã tẩu
Tải Về
VuLan Auto 2.03 -

Hỗ Trợ Tống Kim - Pk - luyện công- Liên đấu
Hỗ trợ VLTK phiên bản game volam
+ Thêm chức năng không đánh đối tượng đang chạy

+ Thêm chức năng không đánh đối tượng đang bay (nhảy)...

+ chức năng luyện công + làm nhiệm vụ
+ hỗ trợ liên đấu có thể khi đối phương chạy tự auto đánh mặc định

tải auto về bằng cách Download file ở dưới về


Nhấn Vào Đây để tải về -> DownLoad